Schade

schade
Schade is het gevolg van een risico dat zich voorgedaan heeft. De schade is het verschil tussen de situatie waarin het risico zich niet heeft voorgedaan en de werkelijke stand van zaken, waarin dit wel is gebeurd.

Men spreekt al van schade wanneer een risico onafwentbaar is. Een goed voorbeeld hierbij is de waarde van een huis. Wanneer het huis in waarde is verminderd door onoverkomelijk externe factoren (risico’s), dan is de schade al geleden. Het vreemde is hier dat de vermindering in waarde pas tot uiting komt bij de verkoop. Toch wordt hier al van schade gesproken, omdat het risico niet te voorkomen was/is.


Verschillende soorten schade


Bij het benoemen van de hoogte van de schade maakt men meestal gebruik van een geldbedrag. Dit gebeurt zowel bij materiële en immateriële schade. De immateriële wordt hiermee materieel en daarmee meetbaar gemaakt. Verschillende vormen van schade zijn:


  • Personenschade, met deze term doelen we op lichamelijk, geestelijk letsel of bij overlijden.

  • Economische schade, hierbij gaat het meestal om misgelopen omzet. Deze vorm van schade kan voorkomen wanneer bijvoorbeeld een winkelstraat opengebroken is.

  • Zaakschade, hiervan wordt gesproken wanneer er schade is toegebracht aan bezittingen. De aan derden toegebrachte zaakschade wordt vaak gedekt wanneer er geen aansprakelijke is.

  • Immateriële schade, hierbij moet je denken aan schade die veroorzaakt wordt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is vaak moeilijk in geld uit te drukken.


Wie betaald de geleden schade?


Over het algemeen moet iedereen de gevolgen van zijn/haar eigen schade op zich nemen. Wanneer Laurens zijn televisie van de tafel stoot, dan moet hij deze zelf vervangen als hij daarvoor kiest. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, je kunt je voor dit type schade laten verzekeren. Ook wordt schade buiten eigen en andermans schuld om vaak verzekerd. Hierbij kun je denken aan een hagelstorm of blikseminslag.

Eigenlijk is alles te verzekeren, alleen zul je voor uitzonderingen met gespecialiseerde partijen contact op moeten nemen. Het nut van verzekeren is dat de verzekeraar het risico op het ontstaan van schade op zich neemt. Om dit te kunnen betalen vragen zij aan alle verzekerde partijen een vast bedrag per periode. Doordat een verzekeringspartij een ruim klantenbestand heeft kunnen zij de schade vergoeden. In veel gevallen is het verplicht om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld de autoverzekering.
schade informatie
Wanneer een derde externe partij verantwoordelijk is voor de schade, dan wordt de schade op hem/haar verhaald. Ook deze partij kan hiervoor verzekerd zijn en dan wordt de schade weer bij de verzekeringsmaatschappij neergelegd.

Met een berekening van kans maal schade heb je een kwantitieve benadering van het risico. Deze berekening is ook onderdeel van een risicoanalyse.