Ongeval schade

Ongeval-schade
Dit is de geleden schade na een ongeval. Hierbij kun je denken aan schade die opgelopen is bij verkeersongelukken, maar hieronder valt ook de geleden schade op de werkvloer. Bij een ongeval zijn meestal meerdere partijen betrokken en is er ook een schulddrager van de ongeval schade. Een werkgever kan ook verantwoordelijk zijn voor de geleden ongeval schade, wanneer deze zich niet aan de veiligheidseisen heeft voldaan.


Aansprakelijkheid bij ongeval schade


Om de aansprakelijkheid te bepalen bij een ongeval is het belangrijk om na te gaan wat de oorzaak is van de geleden schade. Het gaat er dan niet om welke van de partijen fout zat, maar de directe veroorzaker is van de schade. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de ene partij nog niet bezit was in een rijbewijs. Deze persoon zit dan in principe fout en zal daarvoor een bekeuring moeten betalen. Wanneer hij echter betrokken raakt bij een ongeval, doordat de andere een rood verkeerslicht heeft genegeerd, dan is hij daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid ligt dan bij de persoon die de verkeersovertreding heeft begaan.

In zelden voorkomende gevallen zijn er meerdere partijen aansprakelijk. Een voorbeeld hiervan is het niet dragen van een gordel. Wanneer u dan in een ongeluk betrokken bent en u houdt hier letselschade aan over, dan bent u hier deels voor aansprakelijk. Met het dragen van een gordel had u deze schade immers kunnen beperken of voorkomen. In dit geval wordt de aansprakelijkheid voor de ongeval schade verdeelt, de verdeling wordt door de verzekering bepaald.
Wanneer er geen aansprakelijkheid is, zoals bij een storm of blikseminslag, dan moet uw verzekering of uzelf deze schade dekken. Dit geldt ook voor gevallen waar de aansprakelijkheid niet te bewijzen is of u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen schade.

Om ervoor te zorgen dat de aansprakelijkheid van de tegenpartij te bewijzen is, is het belangrijk om direct een schadeformulier in te vullen. Wij horen regelmatig dat mensen dit proberen te ontduiken, om zo aan een hogere verzekeringspremie te ontkomen. Ga hier niet mee in zee, want het is erg moeilijk om achteraf nog precies na te gaan wat er gebeurt is. Schrijf alle details, zoals snelheid, hoek, externe factoren en eventuele getuigen goed op.

Wanneer de ongeval schade op de werkvloer is veroorzaakt, dan is over het algemeen de werkgever aansprakelijk. Deze moet zich namelijk aan verscheidene veiligheidsregels houden om uw veiligheid te kunnen waarborgen. Het is hierbij wel van belang dat aan te tonen is dat de schade is geleden op de werkvloer.
Schade-aansprakelijkheid

Schade auto kopen


Op internet staan vele ongeval schade vervoersmiddelen te koop voor een lage prijs. Wanneer u ervoor kiest om een dergelijke auto te kopen, zorg er dan wel voor dat u er zeker van bent dat de auto nog wel veilig is. Het is belangrijk om het chassis goed te controleren op eventuele zwakheden en breuken. Ook bij aankoop van een gebruikte auto is dit aan te raden, gezien de vorige eigenaar er wellicht schade mee heeft gereden.